Kvalitetspolicy

Kvalitetspolicyn är kopplad till affärsidén. Policyn avser alla arbetsuppgifter från en registrerad order tills att varan eller tjänsten är levererad och fakturerad till kund.

Vårt kvalitetsarbete skall på ett naturligt sätt engagera alla anställda så att verksamhetssystemet upplevs som ett dagligt verktyg för att kunna styra och leda oss på rätt sätt i våra arbetsuppgifter och för att uppfylla kunders krav.

  • Vi skall ständigt utvecklas i vårt arbetssätt och systemet för att kunna lösa uppgifterna på det mest effektiva och rationella sättet.
  • Vi skall utföra transporter, externa och interna flyttningar samt magasinering med bibehållen kvalitet i arbetsflödet.
  • Kunders dokumenterade krav, lagar och författningskrav skall vara i fokus för det dagliga kvalitetsarbetet.
  • Varje medarbetare skall bära sitt ansvar för sin del av kvalitetsarbetet.
  • Varje medarbetare i våra arbetsprocesser skall ha en täckande och tillräcklig utbildning för sina arbetsuppgifter och skall ingå i företagets planerade utbildningsprogram.
  • Alla rutinbeskrivningar för det praktiska utförande av arbetsuppgifterna och för det administrativa arbetet skall vara dokumenterat på lättförståeligt och beskrivande sätt.
Verksamhetssystemet – FLYTTAUpprättad av: SAMOGodkänt av: FSDatum: 2011-03-17
Rutin: KvalitetspolicyUtgåva: 1.0Reg. nr: 2.1

Magasinerings-kalkylator

Räkna ut din kostnad för magasinering.

Kontakta oss

Ring eller maila oss.

Miljö & kvalité

Vi är certifierade enligt SS-EN ISO 9001:2008 samt SS-EN 1401:2004

Artillerigatan 33

Döbelnsgatan 77

Hallvägen 36

Norra Stationsgatan 99