Miljöpolicy

Svenskt certifierad
Stadsbud’s alla lastbilar är miljöklassade och får köras inom Stockholms miljözon.
Stadsbud inhandlar sitt sortiment hos miljöcertifierade företag.t.ex.
  • Kontorsmaterial; AGE och Office Depot
  • Flyttkartonger; DS-Smith Packaging
  • Övrigt emballage; DS-Smith Packaging
  • Toners; Bjälleforsgruppen
Vi strävar efter att ha kunskap och vilja att anpassa till kundernas och samhällets krav på ekologisk uthållighet och minsta möjliga negativa miljöpåverkan.
  • Vid val av fordon och andra produktionshjälpmedel samt service- och underhållsprodukter skall där det är ekonomiskt rimligt det mest miljövänliga alternativet väljas.
  • Avfall och restprodukter från verksamheten ska hanteras enligt författningskrav och riktlinjer i våra rutiner.
  • Vi skall i övrigt jobba aktivt med att nedbringa pappers- och energiförbrukning och tjänsteresor.
  • Vi uppfyller myndigheternas krav och lagstiftning inom miljöområdet. Vår målsättning att är också att vara steget före.
  • Vi skall tillsammans med anlitad expertis ha en så god kunskap om miljöfrågor för att på ett så tidigt stadium som möjligt kunna förebygga framtida krav från myndigheter och nya lagar.
  • Vi strävar också att kontinuerligt förbättra verksamheten samt förebygga förorening.
Styrelsen i Stadsbud i Storstockholm 2017

Magasinerings-kalkylator

Räkna ut din kostnad för magasinering.

Kontakta oss

Ring eller maila oss.

Miljö & kvalité

Vi är certifierade enligt SS-EN ISO 9001:2008 samt SS-EN 1401:2004

Artillerigatan 33

Döbelnsgatan 77

Hallvägen 36

Norra Stationsgatan 99